برچسب: بالابردن نرخ تبدیل

سپتامبر 21
10 ایده کاربردی جهت افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده به مشتری

شما باید چنان در سایت خود رفتارکنید که بتوانید در بازه های زمانی خاص و دوره های مختلف فروش خود را افزایش دهید. همیشه باید برای مشتریان جدید و همینطور مشتریان وفادار خود گزینه ها و اتفاقات جالبی را رقم بزنید تا آنها همچنان به خرید از شما ترغیب شوند.