برچسب: تاثیر رنگ بر تصمیم خرید

مهر ۱۳
پنج شیوه ای که بر اساس آنها رنگ می تواند خریداران را تحت تاثیر قرار دهد

خریداران اغلب خرید های خود را بر اساس رنگ انجام می دهند. در حقیقت، بر اساس ادعای بخش…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است