برچسب: فوراسکوار چیست ؟

خرداد ۰۶
من از کدام بستر شبکه های اجتماعی باید استفاده کنم؟ بخش سوم

بعد از بررسی شبکه های اجتماعی در دو بخش قبل که البته بیشتر آنها در ایران هم مورد…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است