برچسب: مدیریت صفحه

تیر ۰۷
در رابطه با شکل و شمایل صفحات فیسبوک به دانستن چه مواردی نیاز دارید؟

آیا توجه کرده اید که فیسبوک در حال اعمال تغییرات جدید دیگری در ظاهر صفحات می باشد؟…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است