برچسب: مشتریان بالقوه

فروردین ۱۸
پنج راهکار جهت موثر واقع شدن بازاریابی برای فروش در هر صنعتی

رویکرد متفاوت دو فرد حرفه ای در حوزه فروش را به صورت زیر در نظر بگیرید: جان (John) در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است