برچسب: مفهوم رنگ ها

شهریور ۰۸
روانشناسی رنگ و تجارت الکترونیک

رنگ بر خلق و خو و وضعیت ذهنی ما بطور کلی تاثیر می گذارد و می تواند عادات خرید مشتری…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است