برچسب: نگارش خبرنامه

سپتامبر 10
چگونه در 90 دقیقه یک خبر نامه ایمیلی بنویسیم؟

شما از با ارزش بودن انجام این کار کاملا مطلع هستید، اما هر هفته یا هر ماه ضرب العجل مربوط به این کار مدام در گوشه ذهن شما می چرخد و شما هم با خود فکر می کنید "تو خبرنامه این هفته چی باید بگم؟"