سعید چهارمین روز

این عادت نوشتن چقدر خوبه روزی که فکر میکنی .هیچ کار خاصی نکردی وقتی می نویسی . می بینی کلی کار مفید انجام دادی . در ادامه تحلیل نقاظ ضعف شخصی خودم به چهارمین بخش رسیدم . که عدم توجه به کارهای تیمی و اهمیت نیرویهای  متخصص در تیم هست . اگر تو کسب و …

سعید چهارمین روز بیشتر بخوانید…