برچسب: آموزش فروش

تیر ۲۵
سیزده تاکتیک برای یک مذاکره برد – برد

اغلب فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای گفته هایی شبیه به این موارد را هر روز می شوند و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است