برچسب: اولین ملاقات

فروردین 31
ده راهکار برای شروعی موفق

۱ -هر گاه شخصی را ملاقات می کنید، بایستید. این مورد به شما اجازه می دهد که با شخص…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است