برچسب: بیشتر بفروشید

آذر ۲۴
پنج روش برای اینکه بازاریابی با موبایل بهتر عمل کند

این شیوه از بازاریابی باید بصورتی انجام شود که موجب کمترین میزان از درگیری ذهنی باشد:…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است