برچسب: شروع بیزینس

اردیبهشت ۱۸
در مسیر پیشرفت – روز هفتاد و هشتم

درود بر دوستان عزیز خوب شروع هفته بسیار خوبی را داشتم. اطلاعات ۹ تا عضو جدید را در وب…

اردیبهشت ۱۸
در مسیر پیشرفت – روز هفتاد و هشتم

درود بر دوستان عزیز خوب روز جمعه به انجام کارهای منزل و امور خانوادگی گذشت و بجز یک…

اردیبهشت ۱۴
در مسیر خوشبختی – روز هفتاد و پنجم

درود بر دوستان عزیز امروز بیشتر در خدمت خانه و خانواده بودم و فقط تونستم اطلاعات ۵ تا…

اردیبهشت ۱۴
در مسیر خوشبختی _ روز هفتاد و چهارم

درود بر دوستان عزیز امروز رکورد خوبی زدم و اطلاعات ۲۰ تا عضو جدید را در سایت ثبت کردم.…

اردیبهشت ۱۰
در مسیر خوشبختی _ روز هفتاد و یکم

درود بر دوستان عزیز خوب تا ساعت ۵ صبح بیدار بودم، اطلاعات چند دندان پزشک را به سایت…

اردیبهشت ۱۰
در مسیر خوشبختی – هفتادمین روز

درود بر دوستان عزیز تا ظهر دستم به تعمیر ماشین و چند تا کار شخصی دیگه بند بود. از عصر…

اردیبهشت ۰۸
در مسیر خوشبختی _ روز شصت و نهم

درود بر دوستان عزیز فرم پیش فرض ثبت نام سایت چندان چنگی به دلم نمیزند برای همین یک فرم…

اردیبهشت ۰۷
در جستجوی خوشبختی _ روز شصت و هشتم

درود بر دوستان عزیز فکر نمیکنم روزی مثل امروز بهم خوش گذشته باشه.…

اردیبهشت ۰۶
در جستجوی خوشبختی _ روز شصت و هفتم

درود بر دوستان عزیز خوب خدا را شکر امروز فرم ثبت نام را تکمیل کردم. ظاهرش خیلی ساده…

اردیبهشت ۰۵
در مسیر خوشبختی _ روز شصت و ششم

درود بر دوستان عزیز همیشه به این موضوع فکر می کردم که چطوری میشه که بعضی ها با اینکه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است