برچسب: صدروز پیگیری مستمر

اسفند ۱۸
روز سی و چهارم

۱۷ اسفند۹۹ درود بر شما شبتون بخیر باشه آقا من صبح خیلی دیر پاشدم اصن از جام نمیشد تکون…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است