برچسب: لیدر مارکتر ، صد روز پیگیری

اسفند ۱۸
در جستجوی خوشبختی – روز هفدهم

درود بر دوستان عزیز یکشنبه روز خیلی خوبی بود. خیلی وقت بود که در خصوص کاریزما مشتاق…

اسفند ۱۵
در جستجوی خوشبختی _ روز چهاردهم

درود بر دوستان عزیز صبح زود رفتم دنبال معاینه فنی ماشین و چند تا کار نیمه تمام دیگه که…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است