برچسب: مشتریان

تیر ۲۵
سه روش ساده برای خوشحال نگه داشتن مشتری

شما برای مشتریان خود چکار می کنید تا دوباره از شما خرید کنند؟ سو مک کارتی از resale…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است