برچسب: مطالب تبیلغات

تیر ۱۰
چگونه از فرمول طلایی تبلیغات استفاده کنیم

اگر از یک معلم بازاریابی در مورد لازمه مطلع ساختن مصرف کننده گان و در نهایت ترغیب آنها…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است