برچسب: نبرد

اسفند ۱۵
سرنوشت _ قسمت ششم _ آغاز نبرد

شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است         دست طرب از دامن این زمزمه مگسل می نوش و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است