برچسب: نتیجه بهتر در تبلیغات با موبایل

آذر ۲۴
پنج روش برای اینکه بازاریابی با موبایل بهتر عمل کند

این شیوه از بازاریابی باید بصورتی انجام شود که موجب کمترین میزان از درگیری ذهنی باشد:…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است