برچسب: پیشرفت

اردیبهشت ۱۸
در مسیر پیشرفت – روز هفتاد و هشتم

درود بر دوستان عزیز خوب روز جمعه به انجام کارهای منزل و امور خانوادگی گذشت و بجز یک…

اسفند ۲۶
در مسیر خوشبختی – روز بیست و پنجم

درود بر دوستان عزیز از صبح مشغول تکمیل اطلاعات سایت بودم، در واقع مهمترین قسمتش، چون…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است