برچسب: کنترل خشم، خودسازی،

اسفند ۱۱
مدیریت استرس

داشتم توی کانال پانته آ وزیری دنبال یک مطلب که قبلا خونده بودم و نیازش داشتم میگشتم که…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است