برچسب: آمار سایت

اردیبهشت 02
مفهوم visits- views – hits چیست ؟

تفاوت بازدیدکننده، صفحات دیده شده و هیت که در گزارش دهی از سایت ها ارائه می شود در چیست؟

فروردین 26
تحلیل آمار سایت و اهمیت آن

سئو بدون تحلیل آمار سایت و بررسی روزانه ، هفتگی و ماهانه آن معنایی ندارد . یک مدیر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است