برچسب: اهمیت تبلیغات

شهریور ۱۱
اقتصاد اجتماعی و اهمیت کسب و کار تبلیغات

تبلیغات عکس العمل هایی را در جامعه باعث می شود و بر فضای کسب و کار تاثیر می گذارد. از…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است