برچسب: تبلیغات تعاملی

نوامبر 28
اینتراکتیو مارکتینگ چیست ؟

در واقع اینتراکتیو مارکتینگ مشارکت مشتریان در ساخت و شکل گیری برند شماست . شما برند خود را به مشتری تحمیل نمیکنید بلکه او را در هر چه بهتر شدن و خوشنام تر شدن برندتان شریک میکنید و محصول و خدمات نهایی را ، با ترکیبی از توانایی ها و ایده های خودتان و نیازها و مشارکت های مشتریانتان ارائه میدهید.