برچسب: سن دومین

تیر 06
طول عمر نام سایت شما ، چه اهمیتی دارد ؟

سن دامنه سایت شما از لحاظ الگوریتم گوگل اهمیت دارد و در رتبه بندی و نتایج جستجو تاثیر…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است