برچسب: قانون تاثیر تلاش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است