برچسب: محقق

دسامبر 23
آشنايي با سرويس پژوهش‌گر گوگل (google scholar)

در بيشتر موارد، افراد، مطالب مورد نياز خود را از ميان صفحات جست‌وجو شده توسط موتورهاي جست‌وجوي اينترنت، نظير گوگل و ياهو مي‌يابند.