برچسب: نقطه قیمتی

آذر ۱۳
چگونه قیمت های خود را ۷۱% افزایش دهید؟

اگر قیمت شما بسیار پایین باشد، ممکن است مردم آن محصول را بی کیفیت و بی ارزش و در برخی…

اردیبهشت ۱۴
تعیین نقطه قیمتی مناسب

اگر شما مالک یک کسب و کار کوچک هستید، قیمت گذاری همیشه مسئله ای است که نیازمند مهارت…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است