برچسب: چالش های طرح کسب و کار

تیر ۱۵
قصد نوشتن یک طرح کسب و کار را دارید؟ ۱۳ چالشی که باید پشت سر بگذارید . . .

در حال راه اندازی یک کسب و کار هستید؟ اغلب فعالان این حوزه به خوبی می دانند که داشتن…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است