برچسب: anchor text

با لنگر ها یا همان آنکر تکست ها آشنا شویم

سپتامبر 01
انکرتکست (anchor text) و ترفندهای آن

انکرتکست (anchor text) عبارتی است که شما به آن لینک یک صفحه دیگر را میدهید . هر لینکی به هر سایتی و یا به هر صفحه ای .