برچسب: اولویت های سرمایه گذاری

نوامبر 18
شش مورد از پر هزینه ترین اشتباهاتی که در بازاریابی به زنان دچار آن می شوید

اگر به محیط های تجاری و بازار مصرفی اطراف خود دقت کنید، متوجه می شوید که برخی از شرکتها بگونه ای بسیار موثر به امر بازاریابی به زنان پرداخته، در حالی برخی دیگر در این زمینه به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده و نمی کنند.