برچسب: بازاریابی و فروش به زنان

سپتامبر 16
استراتژیهایی برای بازاریابی فروش به زنان امروزی

آیا محصول یا برند شما فرصتی برای توسعه در جهت بالا یا پایین این طیف سنی در اختیار دارد؟ با در اختیار داشتن زنان متولد در سالهای نزدیک به هزاره به عنوان تاثیر گذاران اصلی ممکن است هر دو روش برای شما امکان داشته باشد