برچسب: تکنيک موزيکال

دی ۱۰
تکنیک های اجرایی تبلیغ

پيام تبليغاتی به اشکال مختلفی می تواند ارايه شود. برخی از مهمترين اين تکنيک ها، که…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است