برچسب: راهنمای استفاده از بسته های نصبی وردپرس

ژوئن 03
راهنمای استفاده از بسته های نصبی وردپرس و مواردی بیشتر

بسته های نصبی وردپرس، این امکان را به شما میدهند که با چندکلیک و حتی بدون نصب وردپرس، سایت خودرا راه اندازی کرده و به عنوان مثال دقیقا شبیه دمویی که دیده اید آن را برپا کنید.