برچسب: زیاد خرید کردن زنان

آذر ۲۲
دلیل واقعی خرید کردن بیشتر زنان نسب به مردان

زمانی که من به مردم می گویم که شغل من مطالعه الگوهای خرید زنان است، نمی توانید تصور…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است