برچسب: شروع مدیریت زمان

اردیبهشت ۰۱
۱۱ گام موثر برای شروع مدیریت زمان

برای شروع باید باور داشته باشید شما به هیچ عنوان نمی‌توانید مدیریت زمان داشته باشید!…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است