برچسب: شعار تبلیغاتی

مهر ۱۹
ویژگی‌های یک شعار تبلیغاتی خوب

شعار تبلیغاتی «‌Slogan» ‌عبارتی به یادماندنی است که برای بیان زاویۀ دید، تعهد یا رسالت…

فروردین ۲۹
چه شعار تبلیغاتی مناسب تر است ؟

شعار تبلیغاتی عبارتی اسـت دربـاره سازمان یا مـحصولی خاص، که درباره ویـژگی ها و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است