برچسب: عمر برند

آذر ۲۶
یک برند در طول زندگی خودش چند بار می تواند از صفر شروع کند؟

گفته شده که گربه ها 9 جان دارند، اما یک برند چند جان دارد؟ به نظر می رسد پاسخ این…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است