برچسب: معیارهای ارزیابی شرکت تبلیغاتی

مهر ۱۷
ده معیاری که برای ارزیابی یک شرکت تبلیغاتی باید مد نظر قرار دهید

برای کسب اطمینان از اینکه رابطه موجود بین مجری تبلیغاتی و سفارش دهنده آن قوی و طولانی…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است