روز ۱۵اُم: شنبه روز بدی بود … روز بی حوصلگی

سلام به همه. امشب گزارش های دوستان رو خوندم و دیدم چقدر همه حسشون، مشابه با حس خودم بوده امروز! می دونید می خواستم امشب هم ننویسم، ولی خوشبختانه اومدم اینجا چرخ زدم، انگیزه نوشتنم اومد و همین نوشتن، کمی تا قسمتی حالمو خوب کرد. فکر کنم شنبه مزخرف ترین روز هفته باشه، من دقیقا …

روز ۱۵اُم: شنبه روز بدی بود … روز بی حوصلگی بیشتر بخوانید…