برچسب: نیاز و خواسته

مرداد ۲۰
نیاز با خواسته در تبلیغات چه تفاوتی می کند؟

تفاوت بین نیاز و یک خواسته مشتری در تبلیغات برای توانایی مدیر و مسئول تبلیغات جهت…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است