برچسب: 404

تنظیم صفحات 404 در هنگام پیدانشدن یک صفحه از مهمترین اقدامات یک مدیر سایت است | مشاور سئو

جولای 07
صفحه 404 سایت خود را حتما تنظیم کنید

حتما تا به حال برایتان پیش آمده که بر روی یک لینک کلیک کرده اید و یا آدرسی را تایپ کرده اید و با خطای 404 و جمله این صفحه پیدا نشد روبرو شده اید