برچسب: google scholar

دسامبر 23
آشنايي با سرويس پژوهش‌گر گوگل (google scholar)

در بيشتر موارد، افراد، مطالب مورد نياز خود را از ميان صفحات جست‌وجو شده توسط موتورهاي جست‌وجوي اينترنت، نظير گوگل و ياهو مي‌يابند.