برچسب: استراتژی بازاریابی محتوا

مارس 02
بازاریابی محتوا فقط تولید محتوا نیست، استراتژی های آنرا بدانید.

باید همواره در نظر داشته باشم که توزیع محتوا اندازه تولید محتوا اهمیت دارد و استراتژی های تولید محتوا را بدانیم.

ژانویه 20
استراتژی بازاریابی چیست و انواع آن کدام است؟

استراتژی بازاریابی برنامه بلند مدت یک شرکت برای رسیدن به اهداف آن است. در معنای دیگر، استراتژی بازاریابی به برنامه کلی یک کسب و کار برای دستیابی به مصرف کنندگان احتمالی و تبدیل آنها به خریداران واقعی محصولات یا خدمات گفته می شود. استراتژی بازاریابی شامل معرفی ارزش شرکت، ارسال پیام برند، جمع آوری داده های مربوط به مشخصات آماری مشتری هدف و دیگر مولفه ها است.