برچسب: بازدید کننده سایت

برچسب: بازدید کننده سایت

مرداد ۱۶
زمان طراحی یک وبسایت، در حق مغز ما لطف کرده و اصول اولیه آن را بدون تغییر بگذارید

در زمان طراحی یک وبسایتی که بطور مستقیم با مشتری سر و کار دارد، خلاقانه و خارج از…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است