برچسب: دلایل خرید زنان

نوامبر 18
شش مورد از پر هزینه ترین اشتباهاتی که در بازاریابی به زنان دچار آن می شوید

اگر به محیط های تجاری و بازار مصرفی اطراف خود دقت کنید، متوجه می شوید که برخی از شرکتها بگونه ای بسیار موثر به امر بازاریابی به زنان پرداخته، در حالی برخی دیگر در این زمینه به هیچ موفقیتی دست پیدا نکرده و نمی کنند.

دسامبر 13
دلیل واقعی خرید کردن بیشتر زنان نسب به مردان

زمانی که من به مردم می گویم که شغل من مطالعه الگوهای خرید زنان است، نمی توانید تصور کنید چه جوک هایی می شنوم. اکثر این جوک ها در حواشی این کلیشه دور می زند که زنان اشتهایی سیر نشدنی در رابطه با کفش، کیف دستی و بطور کلی اقلام زرق و برق دار دارند.