برچسب: شناخت بازار هدف

آوریل 07
پنج راهکار جهت موثر واقع شدن بازاریابی برای فروش در هر صنعتی

رویکرد متفاوت دو فرد حرفه ای در حوزه فروش را به صورت زیر در نظر بگیرید: جان (John) در تلاشی به منظور تنظیم قرار ملاقاتی با بزرگترین مشتریان بالقوه ای که می توانست پیدا کند دست به جستجویی آنلاین برای پیدا کردن مراجعین محتمل نمود. دان (Dan) نیز برای یافتن این مراجعین محتمل دست به جستجویی آنلاین زد، اما در این جستجو بازاری مشخص تر و هدفمند تر را در ذهن داشت.

مارس 22
دلیل اهمیت تحقیقات بازار در چیست؟

اولین قدم پیش از راه اندازی هر کسب و کار موفقی باید انجام مجموعه ای از تحقیقات در بازارهای هدف بالقوه آن کسب و کار باشد. جمع آوری و غربال کردن چنین اطلاعاتی تخصص اصلی McPhatter می باشد. قبل از تاسیس و راه اندازی بنگاه بازاریابی The Strategy Collective واقع در نیویورک، که به تهیه و ارائه زیرساخت های شخصی سازی شده به منظور درک بهتر مشتریان و تاثیر گذاری بر تصمیمات مرتبط با کسب و کار مشغول است