برچسب: صفحات زامبی چیست؟

آگوست 29
صفحات زامبی چه هستند و چگونه سئوی سایت شما را نابود میکنند؟

زامبی ها صفحاتی هستند که نه مرده اند و کاملا بی استفاده، و نه زنده اند و به درد بخور. درواقع صفحات و محتواهای بی جان و رمقی هستند در میان محتواهای زنده و فعال شما که موجب میشوند امرژی و قدرت محتواهای فعال نیز از بین برود