برچسب: فرایند پرداخت

سپتامبر 21
9 روشی که با استفاده از آنها بطور وحشتناکی موجب دور شدن مشتریان می شویم

این موضوعی است که اغلب بازاریابان - - خصوصا بازاریابان در حوزه تجارت الکترونیک - - هر روزه مرتکب آن می شوند. در واقع مطالعه ای توسط موسسه بیمارد در رابطه با قابلیت استفاده داشتن سبد خرید و دروازه پرداخت نشان می دهد که 67.91% از سبدهای خرید بدون اضافه شدن کالایی به آن ترک می شوند.