برچسب: فضای منفی طراحی

شهریور ۱۰
فضای سفید: عنصر کمتر استفاده شده در طراحی

تعدادی عنصر مختلف وجود دارد که ترکیب مناسب آنها با یکدیگر منجر به طراحی یک وبسایت فوق…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است