برچسب: مدیریت اقتصاد

اردیبهشت ۰۱
مفهوم حباب در اقتصاد با یک مثال

نحوه شكل‌گيري حباب در اقتصاد كه هميشه عامل ثروتمند شدن عده‌اي والبته مقروض و متضرر شدن…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است